Blog

Dil Ve Üslup Nedir

Dil insanın duygularını, hissettiklerini ve fikirlerini karşıya aktarma aracıdır. Üslup ise bu aktarma esnasında kullandığı tarz, stil ve biçimdir.

Dil ve Üslubun Özellikleri

Dil ve üslup beraber kullanıldığında en etkili ikna kabiliyetidir. Dil genel özellikler taşır, üslup ise kişisel yani karakteristik özellikler taşır. Bir başkasının üslubu başka birinin üslubuna asla benzemez. Edebiyattan örnek verecek olursak her yazarın üslubu birbirinden farklıdır. Tolstoy ve Çehov aynı dili kullanırlar ama aynı üslubu kullanmazlar.

Dil bir milletin ortak paydasıdır. Bu paydanın içinde tarih, maddi ve manevi kültür, bağımsızlık ve gelecek vardır. Bir milletten öte küreselleşmenin dahi en mühim öğesidir. Yaşayan canlı bir varlıktır. Milletlerin, insanların ortak malıdır. Sosyalleşmenin ve bağ kurmanın olmazsa olmazıdır. İnsanlar dil ve üslup sayesinde iletişim kurarlar. Duygularını bu seslerle, üslupla ifade ederler. Gelişmenin, hedeflere ulaşmanın, mutlu olabilmenin yoludur.

Dil aracılığıyla iletişim kurarken üslubumuz da çok önemlidir. Bu üslup kişinin genel kültür ve vizyonunu açık eder. Yani dil kadar üslupta önemlidir. Adeta gen gibi bir şeydir. Yaşadığımız coğrafyadan, kültürden bile etkilenir. O yüzden üslubumuz karakteristik özelliklerimizi ele verir.

Yaşadığımız coğrafyayı, büyüdüğümüz kültürle ilgili bilgileri oluşturur. Üslubunda kendi içinde farklı kullanım alanları vardır. Yani iyi bir eğitim almış, belli bir meslekte belli bir konuda ihtisas yapmış, uzmanlaşmış kişiler dillerini kullanırken ilmi bir üslup kullanacaklardır.

Aynı şekilde yazarlar edebi bir üslup kullanacaktır. Daha farklı olarak bölgelere göre bile farklı üslup, farklı şiveler, lehçeler kullanılmaktadır. Bunda da üslupta yaşanılan coğrafyanın, kültürün ve tarihin etkilerini görmekteyiz. Bu yüzden dil ortak bir payda, üslup üslup ise karakteristik, bağımsız özellik taşır diyoruz.

Jest ve Mimiklerin Etkisi

Üslubu kullanırken jest ve mimiklerden faydalanırız. Bu jest ve mimikleri insanın bir parçası, organı olarak değerlendirebiliriz. Üslupta da öyledir. Duyguların bir tezahürü sonucu oluşan jest ve mimikler üslubun en büyük yardımcılarıdır. Yazarken de kullanılan dil ve üslupta jest ve mimikler istem sonucu yazarın haline, yüzüne sirayet eden dış oluşumlardır.

Dil ve Üslup Birbirinden Bağımsız mıdır?

Dil ve üslup beraber etkili kullanıldığında en etkili empoze aracıdır. Yani karşıdakine etkinliğimizi kanıtlamanın en ideal yoludur. Karşıdakini ikna etmenin birincil kuralıdır. Bilim adamlarının, yazarların, sanatçıların kendilerini topluma mal etmelerinin icra yoludur. Yaptıkları sanatların, ürettikleri teknolojinin ve bilimin resmiyete dönüşmesi halidir.

adem

Adem Keleş 1982 Trabzon Doğumludur. 1999 yılından bu güne İstanbul, Kartal da ikamet etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu