Bilgi

Bencillik, Gurur, Kibir, Utanma

Kibir Nedir, Kibirle Nasıl Mücadele Edilir? Bencil İnsanın Özellikleri Nelerdir? Aşırı gurur ne demek? Gurur Nedir, İnsana Hangi Vasıflar Kazandırır?

Bencillik, Gurur, Kibir, Utanma. Bu günkü konumuz insanlarda sıkça görülen önemli konuları ele alıyoruz. Sizin de bu konulardaki fikrinizi merak ediyoruz. Hadi bizimle paylaşın.

Bencillik Nedir?

Bencillik kişinin kendisini yaşamın odağına getirmesi durumudur. Çocukluk döneminde yaygın olarak görülen olumsuz bir duygudur. Arkasında zayıflık ve acizlik yatar. Bencillik erişkinlik döneminde de devam ederse kişinin iç dünyasında zayıf bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. Bencillik insanı yalnızca kendi mutluluğuna hizmet ettirir.

Aciziyetin ters bir rolle dışa yansıması durumudur. Gelişmemiş bir kişiliğin göstergesidir. Bencillik kişinin psikolojik bütünlüğünü korur. Kişiye bazı durumlarda kendini ifade etme yönünde olumlu katkılar sağlar. İnsanı gerçek yaşamdan koparıp sosyal ilişkileri bozar. Bencil insanlar toplum tarafından çok sevilmez.

Bencil İnsanın Özellikleri Nelerdir?

Bencil insan nasıl belli olur? Bencil davranış nedir? Bencil insan yalnız kendi mutluluğunu düşünür. Sorumluluk almak istemez. Başkalarını anlamak için mücadele etmez. Çoğulcu düşünmez. Yakınlarına iyilik yapmaktan geri durur. Genellikle kolaya kaçarlar. Vermekten çok almayı düşünürler. Her şeye kendi bakış açıları ile bakarlar. Empati becerisi gelişmemiştir. İnsanlardan ve çevresinden beklentisi yüksektir.

Kendisine hizmet etmeyen kişilere karşı hırçın tavırlar sergilerler. Beklentilerine cevap vermeyen insanlardan kolay uzaklaşırlar. Bütün insanların kendisine hizmet etmesini isterler. Kendisine fayda sağlayan şeylerden uzaklaşmazlar. Başka insanların istek ve arzularını önemsemezler. Kendi çıkarlarını toplumun çıkarlarının üstünde tutarlar. Karşı tarafın zarar ce ziyanını düşünmez. Bencil insanlar toplum dışına itilir ve genelde yalnız olurlar. Yalnızlık kişiyi depresyona sürükler.

Çevresindeki insanlara güç, para ve güzellik için itimat ederler. Sürekli şikayet eder ve çevresindeki insanlardan kolay uzaklaşır. İş arkadaşlarına tuzak kurabilirler. Yükselmeyi ön planda tutarlar. Zahmet ve sıkıntıya katlanmak istemezler. İşlerden kaçar. Emek verip yorulmadan emeline ulaşmak ister. Her zaman hazır yolları dener. İşleri başkasına yaptırmayı severler. Sorumluluk duygusu gelişmemiştir. Rahatına çok düşkündür. Tahammül ve sabır düzeyleri düşüktür.

Bencillik İle Nasıl Mücadele Edilir?

Bencillik mutluluğu engeller. Kendini merkeze alan insan başkasının mutluluğunu önemsemez. Bencillikle mücadele etmek için empati becerisini geliştirmek gerekir. Karşıdaki insanı anlamak, onun duygularına saygı göstermek, olaylara onun bakış açısı ile bakmayı bilmek gerekir. Amaçsız ve projesiz insan tembelleşir.

Bencillikten kurtulmak için kişinin mutlaka bir amacı ve projesi olmalıdır. Kişinin kendini ifade etmesine müsaade etmek gerekir. Kişinin bencilliğini fak etmesi gerekir. Farkına varılmayan bencillik düzelmez. Bencilliğin ilacı uzlaşmacı bir anlayışa sahip olmaktır. Kişiler iyilik yapmaya özendirilmelidir. Çevresindeki insanların duygu ve düşüncelerini fark etmesini sağlamak gerekir. Bencillik duygusundan uzak bir yaşam sürmesini sağlamak gerekir.

Gurur Nedir, İnsana Hangi Vasıflar Kazandırır?

Gurur insanın sahip olduğu psikolojik güdülerden birisidir. Gurur kişiye olumlu vasıflar kazandırır. Olumlu gurur kişiye izzet, şeref, haysiyet ve özgüven kazandırır. Olumsuz gurur kişiye kibir ve böbürlenme sağlar. Kibir ve böbürlenme toplum tarafından pek tasvip edilmeyen durumlardır. Gurur insanın psikolojik ihtiyaçlarından birisidir. İnsanlar yaptıklarından mutluluk duymazsa kendisi ile barışık bir yapıya sahip olamaz. Bu durum kişinin benlik bütünlüğünü bozar. Gurur insana psikolojik güç ve destek verir.

Olumsuz Gurur İnsanları Nasıl Etkiler

Gurur doğru biçimde kullanıldığında kişiyi değerli kılar. Haklı olmayan gurur insana büyük zarar verir. Gurur hiçbir zaman aklın önüne geçmemelidir. Aksi takdirde kişi olayları muhakeme etme yeteneği yok olur. Kişiyi gerçekçi olmayan beklentiye sokar. Kişi artık kendini olduğundan büyük görmeye başlar. Burnunun ucunu göremez.

Bir iş yaptığında kibirlenmeye başlar. Kişi yeteneklerini abartmaya başlar. Büyüklük taslar. Eleştirilmeyi sevmez. Aşırı duyarlı hale gelir. Eleştirilmeyi aşağılanma olarak kabul eder. Çevrelerindeki insanların kendisini hep alkışlamasını ister. Liderler olumsuz gurur duygusunu çok sık yaşar. Hırs duygusunu besler ve büyütürler. Kişi kendi kusurlarını saklar başkalarının kusurlarını ön planda tutar.

Gururlu İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Gurur insanın adam yerine konma ve kimlik arayışına olumlu katkı sunar. Kişi bireysek farklılıklarını fark eder. Aşırı gururlu insanlar olaylara ani tepkiler verirler. Yanındaki insanların küçük düşmesine neden olur. Otorite kurmak adına bazen büyükler gençlerin gururunu önemsemez. Bu durum genç ile yetişkin arasında çatışmalara neden olur.

Ergenlerde hayali özdeşim söz konusudur. Bu durum ergenleri gerçekten uzaklaştırıp ergenlerin benlik duygusunu zayıflatır. Gururlu insanlar guruba dahil olmak için her şeyi yaparlar. Gurup içinde kendilerini güvende hissederler. Guruba dahil olmak gururlarını okşar. Amaca yönelik örgütlenmeleri kolay becerirler.

Kibir Nedir, Kibirle Nasıl Mücadele Edilir?

Kibir Nedir? Kibir kişinin haksız yere gururlanmasıdır. Kişide empati duygusunu yok eder. Benliği zayıflatır. Ümit etme duygusunu yok eder. Dünyadaki güzelliklerin baş düşmanıdır. İnsanı hayatın güzelliklerinden mahrum bırakır. Kişiye olumsuz bir bakış açısı kazandırır.

İnsanlarda Bencillik, Gurur, Kibir, Utanma

Sosyal yaşamda insanı yalnızlaştırır. Kişi artık küçük şeylerden mutluluk duymamaya başlar. Kişi kendini değil dünyayı değiştirmeye çalışır. Sırdan şeylerden mutlu olmak yerine yüzünü hep yukarı diker ve daha fazlasını ister. Utanma duygusunun azaldığı yerde gurur ve kibir artmaya başlar. Bu durumda insan artık eksik yönlerini göremez hale gelir.

Kibirli İnsanın Özellikleri Nelerdir?

Kibirli insanlar menfaatçi olurlar. İlişkilerini çıkarları için kullanırlar. Kendilerini özel ve üstün görürler. Kendilerini ancak özel insanların anlayacağını düşünürler. Anlaşılmamayı kendilerinde üstünlük olarak görürler. Kibirli insanlar genelde yetenekli ve akıllıdır. Çalışkan, başarılı ve özel yeteneğe sahip kimselerdir. Benliklerini parlatmayı severler.

Bıkmadan kendilerini överler. Toplantılarda çok soru sorar ön plana çıkarlar. Alkışlanmak isterler. Uzaktan bakıldığında çekici görünen kibirli insanların özünde bencillik vardır. Kendini beğenmiştir ve egosu yüksektir. Eleştirilmeyi aşağılanma olarak algılarlar. Sürekli kendini ispat etme eğilimi içindedir. Kibirli insanı dengelemek çok zordur. Ortamda değerli ve önemli olduğunu ispat etmeye çalışırlar. Başaramadıklarında kontrolden çıkıp korkmaya başlarlar.

Kibirle Nasıl Mücadele Edilir?

Kibrin en büyük ilacı alçak gönüllülüktür. Kibirli insana karşı alçakgönüllü olmak gerekir. Aksi taktirde kibirli insanı kaybedersiniz. Kibirli insan davranışının yanlış olduğunu bilmez ve fark edemez. Davranışını gözden geçirip yanlışını fark etmesi sağlanmalıdır. Fark edilmeyen yanlış düzeltilemez. Kişinin empati becerisi geliştirilmelidir. Olumlu ve sıcak bir ortam oluşturulmalıdır. Kişinin kendini ifade etmesine imkan verilmelidir. Kibrin ne kadar kötü bir davranış olduğu uygun bir dille anlatılmalıdır. Kibirli olduğu ima edilmemelidir.

Utanç Nedir, Utanç Duygusu İnsana Hangi Vasıflar Kazandırır?

Utanç Nedir?

Utanma inanda olması gereken olumlu bir duygudur. İnsanda olgunluğun göstergesidir. İnsanın iç ve dış dünyasını etkiler. Kişiye suçluluk duygusu aşılar. Davranışlarının sorumluluğunu alma becerisi yükler. Kişinin yaptığı davranıştan dolayı pişmanlık duymasını sağlar. Utanan insan kendine çeki düzen verir. Kişilik ve ahlak gelişimine katkı sağlar. Utanma duygusu yapıcı bir duygudur. Utanma duygusu beynin ön bölgesi tarafından kontrol edilir. Sosyal bir beceridir.

Bencillik Gurur Kibir Utanma

Utanmanın tam dersi duyarsızlık ve yüzsüzlüktür. Utanma halk arasında ar, edep ve namus olarak isimlendirilir. Ar duygusu ilişkilerde ölçü ve dengenin göstergesidir. İlişkilerde samimiyet arttıkça utanma duygusu yok olur. İnsanlar yakınlık duyduğu kişinin yanında kendini rahat hisseder ve utanmaz hale gelir. Utanmanın olmadığı ilişkilerde denge bozulur. Utanma ortadan kalkarsa sorumsuzluk artar ve empati yok olur.

Utangaç İnsanın Özellikleri Nelerdir?

Utangaç insanlar halk arasında çok sevilir. Mahcubiyet insana çekicilik kazandırır. Utangaç insan hatasını fark eder ve telafi etmeye çalışır. Yüzü kızarır ve derin pişmanlık duyar. Hayatı daha ciddiye alır. Utanması az olan insanlar genelde anti sosyal kimliğe sahiptir. Toplumsal kuralları hiçe sayar ve uymazlar. Yalanı çok rahat söylerler. Sosyal sınırları zorlarlar. Çevrelerindeki insanları rahatsız ederler. Olaylara olumsuz bakarlar. Olumsuzlukları kolay algılarlar. Kendilerini ifade etmede zorluk çekerler. Utanma azaldığı zaman sevgi ve saygı da zamanla yok olur.

Diğer Başlıklar

adem

Adem Keleş 1982 Trabzon Doğumludur. 1999 yılından bu güne İstanbul, Kartal da ikamet etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu