Bilgi

4 Halife Dönemi

4 Halife dönemi, 4 büyük halifenin sırasıyla görevlerini gerçekleştirdikleri tarih aralığına verilen isimdir. Halifelik dönemi, 632 yılında başlayıp 661 yılında sona eren döneme verilen isimdir. İlk olarak Hz Ebubekir halifelik görevini üstlenip ardından sırasıyla Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halifelik görevlerini üstlenmişlerdir. Halifelik dönemi içerisinde Hz Ebubekir 634 yılında, Hz. Ömer 644 yılında, Hz. Osman 661 yılında ve Hz. Ali 670 yılında vefat etmişlerdir. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, halifelik dönemleri hakkında bilgiler alt başlıklardan öğrenilirler.

Hz. Ebubekir Halifelik Dönemi

Hz. Ebubekir halifelik devri, 632 yılı ile 634 yılları arasında geçen süreyi ifade eder. Bu dönemde Hz. Ebubekir halifelik görevini üstlenmiş ve Müslüman topluluğuna 2 yıl süre ile yöneticilik yapmıştır. Hz. Ebubekir halifelik döneminde gerçekleşen temel olaylar ise şu şekilde sıralanırlar:

 • 632 ila 634 yılları arasında sahte peygamberlerin bastırılması,
 • Zekat vermek istemeyen ve fakirleri yardımları engelleyen kişilerin kontrol altına alınması,
 • Yemen ve Umman Savaşları,
 • Kur’an-ı Kerim’in kitap olarak derlenmesi,
 • Irak Seferine çıkılarak Sasanilerin bastırılması ve Hira bölgesinin Müslüman topraklarına kazandırılması, Hz. Ebubekir halifelik döneminde gerçekleşen olaylar olarak sıralanırlar.

Hz. Ömer Halifelik Dönemi

Hz. Ömer halifelik devri, 634 ila 644 yılları arasında geçen süreyi ifade eder. Hz Ömer tam 10 yıl boyunca Müslümanların halifesi olma görevini üstlenmiştir. Hz. Ömer’in halifelik döneminde gerçekleşen temel olaylar ise şu şekilde sıralanırlar:

 • 634 yılında Ecnadeyn Savaşının yapılması ile Bizans’ın bastırılması ve yenilmesi,
 • Suriye’nin Müslüman topraklarına kazandırılması,
 • Antakya, Filistin ve Kudüs’e seferlerin başlatılması ve bölgelerin Müslüman topraklarına katılması,
 • Sasanilerin tamamen etkisiz hale getirilmesi için Nihavent Savaşının başlatılması,
 • Nihavent Savaşı ile Sasanilerin tamamen yıkılıp, Horasana kadar Müslüman topraklarının genişletilmesi,
 • 642 yılında İskenderiye topraklarının başarı ile alınması,
 • Türk topluluğu ile aynı coğrafyada komşu konumda yer alınması olayları Hz. Ömer halifelik dönemi içinde gerçekleşmişlerdir.

Hz. Osman Halifelik Dönemi

Hz. Osman halifelik devri, 644 ila 656 yılları arasında yer alan süreyi ifade eder. Hz. Osman tam 12 yıl boyunca halifelik görevini üstlenmiştir. Hz. Osman’ın halifelik döneminde gerçekleşen temel olaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Azerbaycana yönelik fetih hareketinin devam etmesi,
 • Akhunların Horosan’da bozguna uğratılması,
 • Berberilerin İslamiyet’i kabul etmelerinin sağlanması,
 • Tunusun Müslüman topraklarına kazandırılması,
 • Mısır karışıklıklarının başlaması, Hz. Osman halifelik döneminde gelişen temel olaylar olarak sıralanırlar.

Hz. Ali Halifelik Dönemi

Hz. Ali halifelik devri 656 ila 661 yılları arasında geçen süreyi ifade eder. Hz. Ali tam 5 sene süre ile halifelik görevini üstlenmiştir. Hz. Ali halifelik döneminde yaşanılan temel olaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Cemel olayının yaşanması,
 • Hz. Ayşe, Hz. Zübeyir ve Hz. Talha’nın Hz. Ali’nin halifelik görevini tanımamaları,
 • Hz. Ayşe ile Hz. Ali arasında Cemel tepesinde savaş yapılması,
 • Müslümanların kendi içinde yaptıkları ilk savaşın gerçekleşmesi,
 • Muaviye ile Hz. Ali arasında Sıffin savaşının yapılması,
 • Hariciler isimli halifelik kapsamından bağımsız bir ordunun oluşması olayı,
 • Nehveren savaşı ile Hz. Ali’nin Harici ordusunu yenmesi, Hz. Ali halifelik döneminde gerçekleşen temel olaylar olarak sıralanırlar.

Hz. Ali halifelik dönemi içinde çok sayıda iç ayaklanma olmuş ve Hz Ali bu ayaklanmaları bastırmak için çalışmalar sergilemiştir. Hz Ali, 670 yılında suikast sonucu vefat ettiğinde ise 4 halife devrinin sona erdiği kaynaklarda belirtilir.

Halifelik Dönemi Kaç Yıl Sürdü?

Halifelik dönemi süresi hakkında bilgiler aktarılırken, 4 halifenin görev aldığı toplam sürenin 632 ila 661 yılları arasında geçen zamanı kapsadığı ve tam 29 sene sürdüğü ifade edilir. Aynı zamanda her halifenin kendi dönemi içerisinde geçirdiği görev süreleri, halifelik dönem sürelerinin oluşmasına neden olur. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz Osman, Hz Ali, halifelik dönemi kaç yıl sürdü alt başlıklardan öğrenilirler.

Hz. Ebubekir Halifelik Dönemi Kaç Yıl Sürdü?

Hz. Ebubekir’in halifelik devri süresi, 632 ila 634 yılları arasında olan dönemi kapsayıp, 2 yıl olarak tarihi kaynaklara yansımıştır. Bu dönem içerisinde Hz. Ebubekir tarafından Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesinin talebinin yapılması ile Kur’an-ı Kerim kitap haline getirilmiştir. Hz. Ebubekir özellikle, yaşlı, fakir Müslümanlara yardım edilmesi ve zekat verilmesi için Müslüman halkını teşvik etmiş ve sahte peygamberler hem halkın hem de Hz. Ebubekir’in yardımları ile bastırılmıştır. Hz. Ebubekir 634 yılında vefat etmiştir.

Hz. Ömer Halifelik Dönemi Kaç Yıl Sürdü?

Hz, Ömer halifelik devri süresi, 634 ila 644 yılları arasında geçen süreyi kapsaması sebebiyle 10 sürmüştür. Bu dönem içerisinde Bizans yenilgiye uğratılmış, İran Müslüman topraklarına dahil edilmiş ve Horosan’a kadar ilerleme koşulları sağlanmıştır. Hz. Ömer’in verdiği karar ve savaş başarısı ile Kudüs ve Filistin, Müslüman toprakları hakimiyetine kazandırılmıştır. Halifelik dönemi içinde, Hz. Ömer 644 yılında suikast sonucu vefat etmiştir.

Hz. Osman Halifelik Dönemi Kaç Yıl Sürdü?

Hz. Osman halifelik devri süresi, 644 ila 656 yılları arasında geçen süreyi kapsayarak, 12 yıl sürmüştür. Bu dönem en uzun halifelik süresi olarak tarihi kaynaklarda yer alır. Hz. Osman halifeliği döneminde Emevi soyundan olanları, devlette yüksek kademelere getirmiştir. Bu duruma bağlı olarak Müslümalar arasında ayaklanmalar oluşur. Hz. Osman, Hz. Ebubekir’in talebi ile kitap haline getirilen Kur’an-ı Kerim’i birçok adet ile çoğaltıp, Müslüman topraklarına dağıttırmıştır. Bu çalışma ile Müslümalar’ın Kur’an okuması ve içeriğini kavraması için koşullar oluşturulmuştur. Hz Osman 656 yılında ayaklanmacıların suikast’i sonucu vefat etmiştir.

Hz. Ali Halifelik Dönemi Kaç Yıl Sürdü?

Hz. Ali halifelik devri süresi, 656 ila 661 yılları arasını kapsayarak, toplamda 5 sen sürmüştür. Hz. Ali halifelik dönemi içinde birçok iç karışıklık ile mücadele verir. Müslümanlar arası ilk anlaşmazlık sonucu ilk savaş bu dönemde yaşanır. Hz. Ali 661 yılında bir suikast sonucu vefat eder.

Diğer Başlıklar

adem

Adem Keleş 1982 Trabzon Doğumludur. 1999 yılından bu güne İstanbul, Kartal da ikamet etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu